Ενάλια Πολιτιστική Κληρονομιά


Η έννοια της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς περιλαμβάνει κάθε ίχνος ανθρώπινης ύπαρξης που βρίσκεται (ή βρισκόταν) κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Αναγνωρίζοντας την επείγουσα ανάγκη προστασίας αυτού του είδους κληρονομιάς, η UNESCO συνέταξε το 2001 τη Σύμβαση για την Προστασία της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Η Κύπρος, αν και δεν έχει κυρώσει τη Σύμβαση, παρακολουθεί ορισμένες από τις διεθνείς Συναντήσεις που πραγματοποιούνται, ενώ παράλληλα προωθείται η συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και φοιτητών σε σεμινάρια σχετικά με την Ενάλια Πολιτιστική Κληρονομιά.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τμήμα Αρχαιοτήτων
Διεύθυνση: Μουσείου 1, 1516 Λ/σία
Τηλ.: +357 22865800
 

Περισσότερες πληροφορίες: