Καταπολέμηση Παράνομης Εμπορίας Πολιτιστικών Αγαθών


Το 1970, δεκαέξι χρόνια μετά την υιοθέτηση της Σύμβασης της Χάγης για την Προστασία Πολιτιστικών Αγαθών σε Περίπτωση Ένοπλης Σύρραξης (1954), η διεθνής κοινότητα αποφάσισε την ψήφιση μιας νέας Σύμβασης για να εμποδίσει την αυξανόμενη τάση παράνομης εμπορίας πολιτιστικών αγαθών σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες αυτής της πρωτοποριακής διεθνούς Σύμβασης, τα κράτη μέλη συνεργάζονται για να προστατεύσουν τα πολιτιστικά αγαθά που βρίσκονται στα εδάφη τους και να καταπολεμήσουν την παράνομη εισαγωγή, εξαγωγή και μεταβίβαση της ιδιοκτησίας τους. Έτσι, θέτει τις βάσεις για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος που έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις και προσελκύει την προσοχή της πολιτικής, διπλωματικής και δημοσιογραφικής κοινότητας.

Μέχρι σήμερα η Σύμβαση για τα "Μέτρα Παρεμπόδισης της Εξαγωγής, Εισαγωγής και Μεταβίβασης των Παράνομα Κτηθέντων Πολιτιστικών Αγαθών"  έχει κυρωθεί από 127 κράτη μέλη της UNESCO, συμπεριλαμβανομένων και πολλών κρατών με ιδιαίτερο πολιτιστικό πλούτο ή κρατών όπου η παράνομη εμπορία τέτοιων αγαθών ήταν ευρέως διαδεδομένη. Η Κύπρος υπέγραψε τη Σύμβαση το 1979 και τον Νοέμβριο του 2011 εξελέγη μέλος της Διακυβερνητικής Επιτροπής.

Λαμβάνοντας υπόψη το πρόβλημα των παράνομων ανασκαφών και του εμπορίου αρχαιολογικών θησαυρών, πολλά κράτη μέλη επιδιώκουν την περαιτέρω προβολή της Σύμβασης και αναζητούν τρόπους βελτίωσης της εφαρμογής της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δρ Δέσπω Πηλείδου
Τμήμα Αρχαιοτήτων
Μουσείου 1, Λευκωσία 1516, Τ.Θ: 22024
Tηλ.: +357 22865806

 

 


 

 

Δείτε επίσης