Πολιτισμός


Μια σημαντική πτυχή στους τομείς δράσης της UNESCO είναι η προώθηση πολιτιστικών θεμάτων μέσω Συμβάσεων και άλλων νομικών οργάνων, καθώς επίσης και η υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων για την κινητοποίηση των κρατών και την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα όπως η Παγκόσμια Κληρονομιά, η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, η Πολιτιστική Ποικιλομορφία και η αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων.

 

Περισσότερες πληροφορίες: