Πολιτιστική Πολυμορφία


Η διατήρηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας, σε κάθε είδους μέσο και έκφραση πολιτισμού, αποτέλεσε σημαντικό στόχο της UNESCO, και κατά καιρούς λήφθηκαν διάφορες πρωτοβουλίες για την προώθησή της, προτού υιοθετηθεί η Σύμβαση για την Προστασία και την Προβολή της Ποικιλομορφίας των Πολιτιστικών Εκφράσεων.

Από το 2007 που τέθηκε σε ισχύ η Σύμβαση, επιδιώκονται νέες προσεγγίσεις στις διάφορες εκφράσεις πολιτισμού - βιβλία, τηλεοπτικά προγράμματα, μουσική, ζωντανές παραστάσεις και πολλά άλλα - και εξετάζονται τρόποι ανάπτυξης και ανάδειξής τους. Παράλληλα με την εφαρμογή της Σύμβασης, την προώθηση και τη χρηματοδότηση σχετικών Προγραμμάτων, η UNESCO δημοσιεύει μελέτες και παγκόσμιες εκθέσεις, διοργανώνει συνέδρια και συναντήσεις εμπειρογνωμόνων και ενθαρρύνει την ανάμειξη Μη Κυβερνητικών Οργανισμών στην προώθηση του σεβασμού της διαφορετικότητας και της πολιτιστικής ποικιλομορφίας.

Στην Κύπρο τα θέματα που αφορούν στη Σύμβαση χειρίζεται το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Έχει επίσης εγκαθιδρυθεί Έδρα UNESCO στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για την «Πολιτισμική Ετερότητα και τον Διαπολιτισμικό Διάλογο για έναν Πολιτισμό Ειρήνης», όπου αναλαμβάνονται δράσεις οι οποίες εμπίπτουν στους στόχους της Σύμβασης.


Δείτε επίσης:


Εκδόσεις


Σχετικές Εκδηλώσεις

Εκδήλωση με θέμα: «Πολιτιστικές Εκφράσεις και Πλουραλισμός: Όψεις της Σύγχρονης Δημιουργίας στην Κύπρο»

17 Απριλίου 2018

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO συνδιοργανώνουν την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018, ώρα 18.30, στη Λεβέντειο Πινακοθήκη στη Λευκωσία, εκδήλωση με θέμα «Πολιτιστικές Εκφράσεις και

Σχετικά Έγγραφα