Πολιτισμός


“Ο πολιτισμός προσλαμβάνει διάφορες μορφές στο πέρασμα του χρόνου και από τόπο σε τόπο και αυτή η πολυμορφία αποτυπώνεται στην πρωτοτυπία και στον πλουραλισμό των ταυτοτήτων, καθώς επίσης και στις πολιτιστικές εκφράσεις των λαών και των κοινωνιών που αποτελούν την ανθρωπότητα.”

Προοίμιο της Σύμβασης της UNESCO του 2005

 

Μια σημαντική πτυχή στους τομείς δράσης της UNESCO είναι η προώθηση πολιτιστικών θεμάτων μέσω Συμβάσεων και άλλων νομικών οργάνων, καθώς επίσης και η υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων για την κινητοποίηση των κρατών και την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα όπως η Παγκόσμια Κληρονομιά, η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, η Πολιτιστική Ποικιλομορφία και η αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων.

 

Περισσότερες πληροφορίες:


Σχετικά Νέα

Ευρωπαϊκές Ημέρες Αρχαιολογίας

08 Ιουνίου 2022

Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO, ανακοινώνει ότι θα πραγματοποιηθούν για πρώτη φορά στην Κύπρο οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Αρχαιολογίας (17-19 Ιουνίου 2022) με θέμα «Ραντεβού με την Ιστορία!». Πρόκειται για μια διοργάνωση που ξεκίνησε το 2010