Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες


Ο Τομέας των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών έχει ως αποστολή την αναβάθμιση και τη διάδοση της γνώσης σε θέματα που σχετίζονται με κοινωνικές αλλαγές στο σύγχρονο κόσμο και την επέκταση της πνευματικής συνεργασίας ώστε να προάγονται έμπρακτα καθολικές αξίες όπως η δικαιοσύνη, η ελευθερία και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια.