Αθλητισμός


Στο ευρύ φάσμα των δράσεων της UNESCO περιλαμβάνεται η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός, παρέχοντας καθοδήγηση και βοήθεια στα κράτη, τους ΜΚΟ και τους εμπειρογνώμονες στο χώρο του αθλητισμού για να εκσυγχρονίσουν ή να ενδυναμώσουν υφιστάμενα συστήματα φυσικής αγωγής.

Το πλαίσιο δράσης του τομέα περιλαμβάνει τις πιο κάτω θεματικές περιοχές:

  • Αθλητισμός για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη
  • Ποιοτική Φυσική Αγωγή
  • Παραδοσιακά αθλήματα και αγωνίσματα
  • Γυναίκες και Αθλητισμός
  • Αντι-Ντόπιγκ

Για τον συντονισμό και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα πιο πάνω, αρμόδιο σώμα είναι η Διακυβερνητική Επιτροπή για τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό (Inter-governmental Committee for Physical Education and Sport (CIGEPS). Στόχος της είναι η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στο χώρο των φυσικών δραστηριοτήτων και η ενίσχυση της ειρήνης, της κατανόησης και του αμοιβαίου σεβασμού ανάμεσα στους λαούς.

 

Περισσότερες πληροφορίες: