Μόνιμη Αντιπροσωπεία


Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην UNESCO στεγάζεται στα γραφεία του Οργανισμού και αποτελεί το σύνδεσμο της χώρας μας στην UNESCO.

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία παρακολουθεί ενεργά όλα τα θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Κύπρο, ενημερώνοντας συστηματικά τα αρμόδια Υπουργεία και Τμήματα του κράτους.

Επιπλέον, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία έχει την ευθύνη της διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων για προβολή της Κύπρου και ποικίλων πτυχών του πολιτισμού της στην UNESCO.

 

Σύνθεση Μόνιμης Αντιπροσωπείας:

Α.Ε. κ. Γιώργος Σιακαλλής

Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κύπρου στην UNESCO, Πρέσβης Κυπριακής Δημοκρατίας στη Γαλλία
 

Φωτεινή Παναγή

Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Délégation de Chypre auprès de l’UNESCO
1, Rue Miollis (M.730)
75732 Paris Cedex 15
France
Τηλέφωνο:  +33 1 45683464
Φαξ:  +33 1 45683467
Ηλ. Διεύθυνση: dl.cyprus@unesco-delegations.orgp.panayi.cy@unesco-delegations.org