Εργοδότηση


Επί του παρόντος δεν υπάρχουν διαθέσιμες κενές θέσεις εργασίας στην Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO.

Στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι μπορούν να εργαστούν σε μόνιμη ή προσωρινή βάση, πολίτες των κρατών μελών του Οργανισμού. Οι προκηρύξεις με τα κριτήρια και τα απαιτούμενα προσόντα για τις κενές θέσεις στον Οργανισμό, αλλά και στα περιφερειακά γραφεία και τις υπηρεσίες του ανά τον κόσμο, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της UNESCO. Για όλες τις θέσεις εργασίας στον Οργανισμό, οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Περισσότερες πληροφορίες:


Σχετικά Νέα

Αποτελέσματα Μοριοδότησης για τη Θέση Λειτουργού στην Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO

17 Δεκεμβρίου 2012

Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO ανακοινώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μοριοδότησης των αιτήσεων για τη θέση Λειτουργού και καλεί σε προφορική συνέντευξη, την Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013, τους ακόλουθους

Σχετικά Έγγραφα