Εθνική Επιτροπή


Ιστορικό

Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή για τον Εκπαιδευτικό, Επιστημονικό και Πολιτιστικό Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών - UNESCO αποτελεί το σημείο επαφής του Οργανισμού στην Κύπρο.

Η Κύπρος έγινε κράτος-μέλος της UNESCO στις 6 Φεβρουαρίου 1961. H Κυπριακή Εθνική Επιτροπή ιδρύθηκε ως σώμα στις 15 Φεβρουαρίου 1962, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της UNESCO. Λειτουργούσε υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών μέχρι το 2001, έτος κατά το οποίο το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του υπ' Αριθμό 53.621, αποφάσισε η αρμοδιότητα για θέματα UNESCO να μεταφερθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Ένα χρόνο αργότερα, το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του υπ' αριθμό 55.199, ενέκρινε το τροποποιημένο καταστατικό και τον προϋπολογισμό της Επιτροπής. Κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής το 2004, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε με την Απόφασή του υπ’ αριθμό 59.823 το αναθεωρημένο καταστατικό της Επιτροπής, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ μέχρι σήμερα.

Σήμερα, η Επιτροπή στεγάζεται στα γραφεία των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και εργοδοτεί δύο Λειτουργούς για τις ανάγκες λειτουργίας της.


Σκοποί - Αρμοδιότητες

Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή για την UNESCO λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της κυβέρνησης, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού μέσω του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου. Είναι αρμόδια για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τους σκοπούς, τις αρχές, τις επιδιώξεις και τα προγράμματα της UNESCO στην Κύπρο. Για την υλοποίησή των στόχων του Οργανισμού, η Επιτροπή λειτουργεί ως συμβουλευτικό σώμα προς την Κυβέρνηση, συνεργάζεται με τα αρμόδια Υπουργεία και τις κρατικές Υπηρεσίες, καθώς και με ημικρατικούς και μη κυβερνητικούς Οργανισμούς, Ιδρύματα, Σωματεία και άλλους φορείς που οι δραστηριότητες τους σχετίζονται με εκείνες της UNESCO.

Η Επιτροπή:

 • ενθαρρύνει και στηρίζει τη συμμετοχή κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων και ατόμων στη διαμόρφωση και εφαρμογή των προγραμμάτων της UNESCO στην Κύπρο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται για τον οργανισμό όλη η πνευματική, επιστημονική, καλλιτεχνική και διοικητική βοήθεια που του είναι αναγκαία,
 • λειτουργεί ως σημείο διαφώτισης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης για τους σκοπούς, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες της UNESCO,
 • διατηρεί, προάγει και αναπτύσσει επαφές και συνεργασία με άλλες Εθνικές Επιτροπές κρατών-μελών της UNESCO για αμοιβαίο όφελος.

Σύνθεση

Η Επιτροπή απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τα Μέλη. Ο Πρόεδρος διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Ο Γενικός Γραμματέας είναι μόνιμος λειτουργός του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και διορίζεται, μετά από πρόταση του εν λόγω Υπουργείου, από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τα Μέλη της Επιτροπής είναι εκπρόσωποι των ακόλουθων Υπουργείων/Υπηρεσιών/Φορέων:

 • Υπουργείο Εξωτερικών
 • Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
 • Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
 • Τμήμα Αρχαιοτήτων
 • Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Σύνθεση της Επιτροπής:

Πρόεδρος:

 • Λουκία Λοΐζου - Χατζηγαβριήλ, Διευθύντρια Λεβέντειου Πινακοθήκης

Γενικός Γραμματέας:

 • Παύλος Παρασκευάς, Διευθυντής Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Μέλη:

 • Μάρθα Μαυρομμάτη, Πληρεξούσιος Υπουργός, Υπουργείο Εξωτερικών
 • Παύλος Δαπόλας, Επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης, Συντονιστής Δικτύου Εταιρικών Σχολείων UNESCO Κύπρου, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
 • Μαρίνα Σολομίδου Ιερωνυμίδου, Διευθύντρια Τμήματος Αρχαιοτήτων
 • Βασιλική Κασσιανίδου, Καθηγήτρια, Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κύπρου
 • Μαρίνα Πολυδώρου, Λειτουργός Τύπου και Πληροφοριών Α' (Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων)