Εκπαίδευση 2030


Σε συνέχεια του προγράμματος «Εκπαίδευση για Όλους» (2000-2015), η UNESCO έδωσε το έναυσμα για την έναρξη ενός νέου προγράμματος, με σκοπό την υλοποίηση των στόχων που δεν επιτεύχθηκαν μέχρι το 2015. Κατόπιν διαβουλεύσεων με σημαντικούς παράγοντες και εκπαιδευτικούς φορείς, η UNESCO παρουσίασε το όραμα για την Εκπαίδευση μετά το 2015. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η «Διασφάλιση της ίσης και χωρίς αποκλεισμούς ποιοτικής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης για όλους, μέχρι το 2030». Η υλοποίηση του προγράμματος στηρίζεται σε επτά επιμέρους στόχους που αφορούν την προσχολική φροντίδα και εκπαίδευση, τη βασική εκπαίδευση, τον αλφαβητισμό νεολαίας και ενηλίκων, τις ικανότητες εργασίας, τις ικανότητες συμμετοχής στην κοινωνία και αειφόρου ανάπτυξης, τους εκπαιδευτικούς και την οικονομική στήριξη της εκπαίδευσης.

 

Περισσότερες πληροφορίες: