Εκπαίδευση για Όλους


"Κάθε άτομο παιδί, νέος και ενήλικας – θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε ευκαιρίες στην Εκπαίδευση,  οι οποίες να είναι σχεδιασμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν τις βασικές του μαθησιακές ανάγκες."

Παγκόσμια Διακήρυξη για την Εκπαίδευση για Όλους (Άρθρο 1, Παράγραφος 1)

 

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευση για Όλους (Education for All / EFA) αφορά στη δέσμευση της διεθνούς κοινότητας να παρέχει ποιοτική βασική εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά, νέους και ενήλικες.

Συγκεκριμένα, οι στόχοι του Προγράμματος είναι:

  • Η επέκταση και η βελτίωση της εκπαίδευσης για την πρώτη παιδική ηλικία, ιδιαίτερα για τα πιο ευάλωτα και μη προνομιούχα παιδιά.
  • Η υποχρεωτική, ποιοτική και δωρεάν πρωτοβάθμια εκπαίδευση για όλα τα παιδιά.
  • Η ισότητα ευκαιριών πρόσβασης σε κατάλληλη εκπαίδευση και προγράμματα δια βίου μάθησης.
  • Ο περιορισμός κατά 50% του αναλφαβητισμού των ενηλίκων μέχρι το 2015, ιδιαίτερα των γυναικών, και δυνατότητα πρόσβασης σε βασική εκπαίδευση και συνεχιζόμενη κατάρτιση για όλους τους ενήλικες.
  • Η εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, με έμφαση στην ενδυνάμωση των κοριτσιών και την πολύπλευρη εκπαίδευσή τους.
  • Η βελτίωση όλων των πτυχών της ποιοτικής εκπαίδευσης, ιδιαίτερα όσων συμβάλλουν στον αλφαβητισμό, την ενίσχυση της αριθμητικής ικανότητας και άλλων απαραίτητων προσόντων για τη ζωή του ατόμου.

 

Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO συνέβαλε σε αυτή την προσπάθεια του Οργανισμού με:

  • την παροχή στοιχείων, στατιστικών δεδομένων και πληροφοριών που ζητά η UNESCO ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σχετικά με όλους τους τομείς της εκπαιδευτικής πολιτικής και του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου
  • τη δωρεάν διανομή υλικού (βιβλία, μελέτες, εγχειρίδια, ψηφιακοί δίσκοι), ειδικά σχεδιασμένο για την προώθηση των στόχων του Προγράμματος
  • την προβολή του έργου και των δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού που σχετίζονται με την προώθηση και υλοποίηση των στόχων του Προγράμματος.

 

Περισσότερες πληροφορίες: