Εκδηλώσεις

Μάιος 2019

Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά και Μουσεία: Το μέλλον της Παράδοσης

14 Μαΐου 2019 18:30 - 20:00
Κάθε χρόνο, στις 18 Μαΐου, τα μουσεία σε ολόκληρο τον κόσμο γιορτάζουν και διοργανώνουν εκδηλώσεις γύρω από ένα κοινό θέμα. Για το 2019, το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) έχει επιλέξει τη θεματική: «Τα Μουσεία ως κόμβοι πολιτισμού: το