Εκδηλώσεις

Σεπτέμβριος 2015

Θερινό Εργαστήρι Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO «Λευκαρίτικο Κέντημα, Τρόποι και Μετατροπίες»

3 Σεπτεμβρίου 2015 - 6 Σεπτεμβρίου 2015
Τον Σεπτέμβριο του 2015, με τον τίτλο «Λευκαρίτικο Κέντημα, Τρόποι και Μετατροπίες: Αναζητώντας την ανα-βίωση, την ανα-ποίηση και την μετα-τροπία των δεδομένων της πολιτιστικής κληρονομιάς», η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO, σε