Μνήμη του Κόσμου


Το Πρόγραμμα της UNESCO «Μνήμη του Κόσμου» τέθηκε σε εφαρμογή το 1992, με στόχο την προστασία, συντήρηση και μηχανογράφηση αρχείων τα οποία περιέχουν έγγραφα και οπτικοακουστικό υλικό για την πολιτιστική κληρονομιά των κρατών-μελών του Οργανισμού. Μέσω του προγράμματος, η UNESCO παρέχει πληροφορίες, τεχνογνωσία και λογισμικό για την αποτελεσματική οργάνωση και την ορθή συντήρηση σημαντικών αρχείων των κρατών μελών, διευκολύνοντας συγχρόνως και την πρόσβαση στα συγκεκριμένα αρχεία.

Στα πλαίσια του Προγράμματος δημιουργήθηκε επίσης ένα Μητρώο Μνήμης του Κόσμου στο οποίο εγγράφονται αρχεία εξαιρετικής σημασίας για την ανθρωπότητα, αφού εγκριθούν από τη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή του Προγράμματος.

Για προώθηση των σκοπών του Προγράμματος έχουν δημιουργηθεί εθνικές Επιτροπές «Μνήμης του Κόσμου» σε διάφορα κράτη μέλη του Οργανισμού. Στην Κύπρο η αντίστοιχη Επιτροπή συστάθηκε το 1997 με έδρα το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. Συγκεκριμένα, την Επιτροπή συνθέτουν:

Πρόεδρος

  • Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης

Μέλη

  • Εκπρόσωπος της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO
  • Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών
  • Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών
  • Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών
  • Εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Πολιτιστικές Υπηρεσίες, Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, Κυπριακή Βιβλιοθήκη)
  • Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’
  • Εκπρόσωπος του Κέντρου Μελετών της Ιεράς Μονής Κύκκου
  • Εκπρόσωπος του ΡΙΚ
  • Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Κύπρου

Για πληροφορίες:

Κρατικό Αρχείο
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Λεωφόρος Αθαλάσσας 125
1461 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22451045
Φαξ: +357 22667680
Ηλ.Διεύθυνση: statearchives@sa.mjpo.gov.cy