Μνήμη του Κόσμου


Το Πρόγραμμα της UNESCO «Μνήμη του Κόσμου» (Memory of the World) τέθηκε σε εφαρμογή το 1992, με στόχο την προστασία, συντήρηση και μηχανογράφηση αρχείων τα οποία περιέχουν έγγραφα και οπτικοακουστικό υλικό για την πολιτιστική κληρονομιά των κρατών-μελών του Οργανισμού. Μέσω του προγράμματος, η UNESCO παρέχει πληροφορίες, τεχνογνωσία και λογισμικό για την αποτελεσματική οργάνωση και την ορθή συντήρηση σημαντικών αρχείων των κρατών μελών, διευκολύνοντας συγχρόνως και την πρόσβαση στα συγκεκριμένα αρχεία.

Στα πλαίσια του Προγράμματος δημιουργήθηκε επίσης ένα Μητρώο Μνήμης του Κόσμου στο οποίο εγγράφονται αρχεία εξαιρετικής σημασίας για την ανθρωπότητα, αφού εγκριθούν από τη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή του Προγράμματος.

Για προώθηση των σκοπών του Προγράμματος έχουν δημιουργηθεί εθνικές Επιτροπές «Μνήμης του Κόσμου» σε διάφορα κράτη μέλη του Οργανισμού. Στην Κύπρο η αντίστοιχη Επιτροπή συστάθηκε το 1997 με έδρα το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. Συγκεκριμένα, στην Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι από: το  Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Πολιτιστικές Υπηρεσίες, Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, Κυπριακή Βιβλιοθήκη), το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Οικονομικών, το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' και το Κέντρο Μελετών της Ιεράς Μονής Κύκκου.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Κρατικό Αρχείο
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Τηλ.: +357 22451045
Φαξ: +357 22667680
Email: statearchives@sa.mjpo.gov.cy

 

Περισσότερες πληροφορίες: