Επικοινωνία και Πληροφόρηση


Ο τομέας της UNESCO για την Επικοινωνία και την Πληροφόρηση αποσκοπεί στην οικοδόμηση σύγχρονων κοινωνιών γνώσης, ενισχύοντας την ανάπτυξη των ΜΜΕ, στηρίζοντας την πολυφωνία και την ελευθερία έκφρασης και επεκτείνοντας την πρόσβαση στη γνώση με την υλοποίηση Προγραμμάτων, όπως το “Information for All Programme” και το “International Programme for the Development of Communication”.