Εκπαίδευση για Όλους


Το Πρόγραμμα Εκπαίδευση για Όλους αφορά στη δέσμευση της διεθνούς κοινότητας να παρέχει ποιοτική βασική εκπαίδευση σε παιδιά, νέους και ενήλικες. Στη διάρκεια του Παγκοσμίου Φόρουμ για την Εκπαίδευση στο Ντακάρ της Σενεγάλης (2000), 164 κυβερνήσεις δεσμεύτηκαν να αναλάβουν πρωτοβουλίες προς την επίτευξη των έξι στόχων του προγράμματος μέχρι το 2015.

Το πλαίσιο δράσης του Ντακάρ όρισε την UNESCO συντονιστή για την υλοποίηση των έξι στόχων του Προγράμματος, σε συνεργασία με τους άλλους τέσσερις συντελεστές του Φόρουμ (UNDP, UNFPA, UNICEF και Διεθνή Τράπεζα). Η δράση του Οργανισμού εστιάζεται σε πέντε βασικές περιοχές: πολιτικός διάλογος, παρακολούθηση, υπεράσπιση, κινητοποίηση για χρηματοδότηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Οι στόχοι του Προγράμματος είναι:

  • Η επέκταση και η βελτίωση της εκπαίδευσης για την πρώτη παιδική ηλικία, ιδιαίτερα για τα πιο ευάλωτα και μη προνομιούχα παιδιά.
  • Υποχρεωτική, ποιοτική και δωρεάν πρωτοβάθμια εκπαίδευση για όλα τα παιδιά.
  • Ισότητα ευκαιριών πρόσβασης σε κατάλληλη εκπαίδευση και προγράμματα δια βίου μάθησης.
  • Περιορισμός κατά 50% του αναλφαβητισμού των ενηλίκων μέχρι το 2015, ιδιαίτερα των γυναικών, και δυνατότητα πρόσβασης σε βασική εκπαίδευση και συνεχιζόμενη κατάρτιση για όλους τους ενήλικες.
  • Εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, με έμφαση στην ενδυνάμωση των κοριτσιών και την πολύπλευρη εκπαίδευσή τους.
  • Βελτίωση όλων των πτυχών της ποιοτικής εκπαίδευσης, ιδιαίτερα όσων συμβάλλουν στον αλφαβητισμό, την ενίσχυση της αριθμητικής ικανότητας και άλλων απαραίτητων προσόντων για τη ζωή του ατόμου.

 

Από το 2000, η UNESCO δημοσιεύει την ετήσια Παγκόσμια Έκθεση Προόδου του Προγράμματος EFA. Κάθε έκθεση είναι αφιερωμένη σε ένα στόχο του Προγράμματος και παρουσιάζει αναλυτικά τα δεδομένα στα κράτη-μέλη. Σύμφωνα με τα στοιχεία των εκθέσεων μέχρι σήμερα, η Κύπρος κατατάσσεται ανάμεσα στις χώρες οι οποίες πληρούν σε μεγάλο βαθμό τους βασικούς (τους) στόχους του Προγράμματος και βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο ως προς την υλοποίηση των επιμέρους στόχων.

 

Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO συνέβαλε σε αυτή την προσπάθεια του Οργανισμού με:

  • την παροχή στοιχείων, στατιστικών δεδομένων και πληροφοριών που ζητά η UNESCO ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σχετικά με όλους τους τομείς της εκπαιδευτικής πολιτικής και του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου
  • τη δωρεάν διανομή υλικού (βιβλία, μελέτες, εγχειρίδια, ψηφιακοί δίσκοι), ειδικά σχεδιασμένο για την προώθηση των στόχων του Προγράμματος
  • την προβολή του έργου και των δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού που σχετίζονται με την προώθηση και υλοποίηση των στόχων του Προγράμματος.

 

Περισσότερες πληροφορίες:


Σχετικά Έγγραφα