Εκπαίδευση


"Η εκπαίδευση είναι το πιο ισχυρό όπλο για να αλλάξεις τον κόσμο", Nelson Mandela

 

H Εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς δράσεις της UNESCO. Από τα πρώτα χρόνια της σύστασής της, η UNESCO εργάζεται για να βελτιώσει την εκπαίδευση σε όλο τον κόσμο, έχοντας την πεποίθηση ότι αποτελεί το κλειδί στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Για τον σκοπό αυτό, η UNESCO συνεργάζεται στενά με Υπουργεία Παιδείας, κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς οργανισμούς και άλλους εταίρους στα κράτη μέλη της.

 

Υπό την αιγίδα της UNESCO λειτουργούν εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά κέντρα, όπως:

 

Περισσότερες πληροφορίες: