Θεματική Δικτύου Εταιρικών Σχολείων UNESCO 2017-2018: «Παγκόσμια Πολιτότητα και Εκπαίδευση για την Πολιτιστική Κληρονομιά»

30 Νοεμβρίου 2017

Με την ευκαιρία του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 (EYCH2018), στην προώθηση του οποίου εμπλέκεται και η UNESCO, η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO και ο Εθνικός Συντονιστής του Δικτύου ASPnet αποφάσισαν να ορίσουν ως γενική θεματική δράσης για τα Εταιρικά Σχολεία UNESCO (2017-2018): «Παγκόσμια Πολιτότητα και Εκπαίδευση για την Πολιτιστική Κληρονομιά» (Global Citizenship and Heritage Education).

Η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί ένα πεδίο το οποίο προσφέρεται για την ανάπτυξη νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων, όπως διαθεματικές συνεργασίες και υλοποίηση πρότζεκτ. Ακόμα, αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για να κινητοποιήσει τους μαθητές και να τους βοηθήσει να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Ως ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι πολίτες, οι νέοι μπορούν να συμβάλουν στην καλλιέργεια καινούργιων στάσεων και αντιλήψεων σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά και να έχουν δια βίου ενεργό εμπλοκή στην προστασία της. Τέλος, επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να υπερβούν τα στενά πλαίσια των σχολικών μαθημάτων και των καθημερινών σχολικών εργασιών και να επιχειρήσουν διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις. Επομένως, η πολιτιστική κληρονομιά προσφέρει το πλαίσιο, ενώ η προσέγγιση του Global Citizenship Education συμβάλλει στην ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων για τους μαθητές στον 21ο αιώνα: κριτική και δημιουργική σκέψη, επικοινωνία, ηγεσία, ανάληψη πρωτοβουλίας και κοινωνικής ευθύνης.

Στο πλαίσιο του EYCH2018, αναμένεται ότι οι δράσεις των ASPnet Κύπρου θα συμβάλουν:

  • Στη μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων για την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου, της Ευρώπης και του κόσμου.
  • Στην ευαισθητοποίηση για την αξία της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς. 
  • Στην ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων και μεθόδων συμμετοχικής μάθησης για την πολιτιστική κληρονομιά και τη διδασκαλία της ιστορίας, της τέχνης και άλλων συναφών θεμάτων.
  • Στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης για τις προκλήσεις που αφορούν την προστασία και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Στον εντοπισμό ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ των ποικίλων μορφών πολιτισμού, στην καλλιέργεια του σεβασμού και στην αναγνώριση της συνείδησης της κοινής ανθρωπότητας.
  • Στην ενθάρρυνση της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής μαθητών του σχολείου σε δραστηριότητες συναφείς με την πολιτιστική κληρονομιά, χωρίς αποκλεισμούς.
  • Στον προβληματισμό για τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι νέοι σε σχέση με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, ως πολίτες, επαγγελματίες ή επισκέπτες.
  • Στην κινητοποίηση των νέων για την ανάληψη δράσεων για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για συναφή ζητήματα.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των στόχων του έτους, θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια για καθηγητές και μαθητές και το 41ο Συμπόσιο Εταιρικών Σχολείων UNESCO. Συγχρόνως, στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές των σχολείων θα πραγματοποιήσουν στοχευμένες επισκέψεις σε χώρους που συνδέονται με την πολιτιστική κληρονομιά και θα υλοποιήσουν πρωτότυπες δραστηριότητες και προτζεκτς.

 
Σχετικά Έγγραφα

GCE & Heritage Education brochure
30 Νοεμβρίου 2017