Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων «UNESCO- Prize for Girls' and Women's Education 2024»

02 Απριλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων «UNESCO-Prize for Girls' and Women's Education 2024»

Η UNESCO απευθύνει πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το πιο πάνω βραβείο, το οποίο επιβραβεύει άτομα, ιδρύματα και οργανισμούς που προωθούν την εκπαίδευση για τα κορίτσια και τις γυναίκες μέσω ενός καθιερωμένου και σε εξέλιξη έργου ή προγράμματος, το οποίο εκτελείται για τουλάχιστον 2 χρόνια. Θα απονεμηθούν δύο βραβεία, χρηματοδοτούμενα από την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, και ο κάθε αποδέκτης του βραβείου θα λάβει US$ 50,000 για την προώθηση του έργου του στον τομέα αυτόν.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων προς Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO: 8 Μαΐου 2024 (unesco@culture.moec.gov.cy)

Περισσότερες πληροφορίες:

https://unric.org/en/unesco-prize-for-girls-and-womens-education-2024/