Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων «2023 UNESCO Sultan Qaboos Prize for Environmental Conservation»

26 Απριλίου 2023

Η UNESCO απευθύνει πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το πιο πάνω βραβείο, το οποίο επιβραβεύει άτομα, ομάδες, ιδρύματα ή οργανισμούς που έχουν συνεισφέρει με το έργο τους στην προστασία του Περιβάλλοντος. Το εν λόγω βραβείο απονέμεται κάθε δύο χρόνια και αποτελείται από ένα οικονομικό βραβείο USD 100.000, καθώς επίσης και από ένα δίπλωμα και ένα μετάλλιο που θα παρουσιαστούν στο Παγκόσμιο Επιστημονικό Φόρουμ τον Νοέμβριο του 2024. Οι βραβευθέντες θα επιλεχθούν σύμφωνα με τις συστάσεις της κριτικής επιτροπής του βραβείου.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Ιουλίου 2023

Περισσότερες πληροφορίες σχετική με τη υποβολή υποψηφιότητας: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385048