Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων “2023 UNESCO International Literacy Prizes”

31 Μαΐου 2023

Η UNESCO απευθύνει πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τα πιο πάνω βραβεία, τα οποία επιβραβεύουν άτομα, ομάδες, ιδρύματα ή οργανισμούς όπου εμπλέκονται σε προγράμματα Αλφαβητισμού. Το φετινό θέμα των βραβείων έχει οριστεί Promoting literacy for a world in transition”, το οποίο οι υποψήφιοι καλούνται να λάβουν υπόψη τους, καθώς επίσης και το όραμα κάθε Βραβείου, το οποίο είναι «ανάπτυξη γραμματισμού με βάση τη μητρική» για το βραβείο The UNESCO King Sejong Literacy Prize και «αλφαβητισμός, αξιοποίηση τεχνολογικού περιβάλλοντος, υποστήριξη ενηλίκων σε αγροτικές περιοχές και νεολαίας εκτός σχολείου» για το βραβείο The UNESCO Confucius Prize for Literacy.

Η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ενημερώσουν την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO για την πρόθεσή τους να υποβάλουν αίτηση το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουνίου 2023 (unesco@culture.moec.gov.cy).

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.unesco.org/en/prizes/literacy