Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εμπλουτισμό του Εθνικού Καταλόγου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (2023)

18 Ιανουαρίου 2023

Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO και οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υφυπουργείου Πολιτισμού απευθύνουν πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τον εμπλουτισμό του Εθνικού Καταλόγου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς για το 2023, σύμφωνα με τα ακόλουθα χρονοδιαγράμματα:

A΄ Στάδιο: Δήλωση Πρόθεσης για εγγραφή στοιχείου - Έντυπο 1 (μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2023)

Β’ Στάδιο: Δημοσίευση Δηλώσεων Πρόθεσης Εγγραφής στο www.unesco.org.cy (μέχρι 31 Μαρτίου 2023)

Γ’ Στάδιο: Συμπλήρωση και υποβολή πλήρους αίτησης – Έντυπο 2 (μέχρι 9 Σεπτεμβρίου 2023)

Kοινότητες και άλλοι φορείς που επιθυμούν να ενταχθούν σε υφιστάμενη εγγραφή του Εθνικού Καταλόγου μπορούν να συμπληρώσουν το Έντυπο 3 και να το υποβάλουν επίσης μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 2023.

Για πληροφορίες και έντυπα πατήστε εδώ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 2023

1.            Όλες οι αιτήσεις πρέπει να αναφέρονται σε ζωντανές πολιτιστικές παραδόσεις και να αποδεικνύουν επαρκώς ότι καταβάλλονται προσπάθειες διατήρησής τους στο σύγχρονο πλαίσιο.

2.            Ενθαρρύνονται ιδιαίτερα προτάσεις για εγγραφή στοιχείων που αφορούν γνώσεις και πρακτικές για τη φύση και το σύμπαν και παρουσιάζουν τρόπους αειφόρου διαχείρισης του περιβάλλοντος.

3.            Κατά την εξέταση αιτήσεων για στοιχεία που συνδέονται με την παραδοσιακή διατροφή, η Επιτροπή θα λαμβάνει υπόψη και τα ακόλουθα κριτήρια:

i.              Η πρόταση αφορά σύνολο γνώσεων και εθιμικών πρακτικών για μια ευρύτερη κατηγορία (πχ. «Γαλακτοκομικός πολιτισμός της Κύπρου», «Παραδοσιακά αρτοσκευάσματα και ζυμώματα» κ.ά.)

ii.             Περιλαμβάνεται ικανοποιητικός αριθμός αιτητών (φορείς, ομάδες, άτομα) που αντικατοπτρίζουν τη γεωγραφική έκταση και εμβέλεια του στοιχείου.

iii.            Αποφεύγεται η απόδοση τοπικών ονομάτων σε συγκεκριμένα εδέσματα, εκτός από περιπτώσεις όπου η σύνδεση στοιχείου-εντοπιότητας τεκμηριώνεται επαρκώς (όπως, πχ Κουμανταρία στα κουμανταροχώρια).

4.            Οι αιτητές πρέπει να έχουν άμεση σχέση με το προτεινόμενο στοιχείο, ως συνεχιστές του ή ως ενεργές ομάδες ή πρόσωπα που δραστηριοποιούνται για τη διαφύλαξή του.

5.            Το προτεινόμενο στοιχείο θα πρέπει να παρουσιάζεται περισσότερο όπως διατηρείται σήμερα και λιγότερο όπως υπήρχε στο παρελθόν.

6.            Για την καλύτερη κατανόηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στις ποικίλες εκφράσεις της σε ολόκληρο τον κόσμο, μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα της UNESCO και στους αντίστοιχους παγκόσμιους καταλόγους: https://ich.unesco.org/en/lists

Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τις Λειτουργούς της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO: Θέκλα Παπαντωνίου (email: tpapantoniou@culture.moec.gov.cy, τηλ: 22809810) και Αντιγόνη Πολυνείκη (email: apolyniki@culture.moec.gov.cy, τηλ: 22809809).
Σχετικά Έγγραφα

Έντυπο 1
18 Ιανουαρίου 2023
Έντυπο 2
18 Ιανουαρίου 2023
Έντυπο 3
18 Ιανουαρίου 2023