Περιφερειακή Υπουργική Διάσκεψη της UNESCO με θέμα «Η Εκπαίδευση μετά το 2015», 19-20 Φεβρουαρίου 2015, Παρίσι

26 Φεβρουαρίου 2015

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Δρ. Κώστας Καδής, συμμετείχε στην Περιφερειακή Υπουργική Διάσκεψη της UNESCO, με θέμα: «H Εκπαίδευση μετά το 2015», που πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Φεβρουαρίου 2015 στην έδρα του Οργανισμού στο Παρίσι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στη Διάσκεψη, έλαβαν μέρος Υπουργοί και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των Υπουργείων Παιδείας και των Υπουργείων Συνεργασίας και Ανάπτυξης από χώρες της Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη από τον τομέα της εκπαίδευσης, όπως οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, εκπρόσωποι φοιτητών, οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών, τράπεζες ανάπτυξης και εκπρόσωποι από τον ιδιωτικό τομέα.

Στη Διάσκεψη, που είχε ως κεντρικό θέμα συζήτησης την «Ατζέντα για την Εκπαίδευση μετά το 2015», δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη συζήτηση των προτεραιοτήτων και των επιμέρους στόχων και πεδίων δράσης για την Εκπαίδευση μετά το 2015. Στο κοινό ανακοινωθέν, όπως αναφέρεται, τονίστηκε η δέσμευση όλων για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων αναφορικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα και η ανάγκη για ενίσχυση της συνάφειας των προγραμμάτων σπουδών και των σχολικών βιβλίων ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες για προσφορά γνώσης και δεξιοτήτων που απαιτεί η αγορά εργασίας. Συμφωνήθηκε, επίσης, η προώθηση μέτρων για δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση για όλους, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, από την προσχολική φροντίδα και εκπαίδευση μέχρι και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ιδιαίτερα τονίστηκε η μεγάλη σημασία που διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί, ώστε η εκπαίδευση να είναι σε θέση να καλύψει τους στόχους της. Χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Δεσμευόμαστε για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών μέσω των κατάλληλων συστημάτων και πολιτικών για την προ-υπηρεσιακή και συνεχή επιμόρφωσή τους, τον ορθολογικό τρόπο πρόσληψής τους, την επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξή τους, την υπευθυνότητα καθώς και το εργασιακό τους περιβάλλον. Λόγω του κομβικού ρόλου των εκπαιδευτικών για τη διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, θεωρούμε ζωτικής σημασίας τη συμπερίληψη των πιο πάνω στους στόχους για την επίτευξη Αειφόρου Ανάπτυξης, αναγνωρίζοναάς τους εκπαιδευτικούς ως σημαντικούς παράγοντες στην υλοποίηση της μετά το 2015 παγκόσμιας ατζέντας για την εκπαίδευση».

Οι Διαβουλεύσεις για την Εκπαίδευση μετά το 2015 θα κορυφωθούν στο Παγκόσμιο Φόρουμ για την Εκπαίδευση στις 19 με 22 Μαΐου 2015, που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Incheon της Κορέας. Η συμφωνημένη ατζέντα για την Εκπαίδευση θα αποτελέσει στη συνέχεια αναπόσπαστο μέρος της Συνόδου Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2015.