Νέα Έδρα UNESCO για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη, Ασφάλεια και Καταπολέμηση της Διεθνούς Εγκληματικότητας και Παράνομης Διακίνησης Πολιτιστικών Αγαθών

23 Μαΐου 2023

Μια νέα έδρα UNESCO για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη, Ασφάλεια και Καταπολέμηση της Διεθνούς Εγκληματικότητας και Παράνομης Διακίνησης Πολιτιστικών Αγαθών εγκαθιδρύθηκε το 2023 στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου.
Στόχος της Έδρας του Πανεπιστημίου είναι η συμμετοχή του σε διεθνείς ερευνητικές δραστηριότητες και η ενθάρρυνση της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών στη συζήτηση για τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, ιδίως σε θέματα διεθνούς ανάπτυξης, ασφάλειας και καταπολέμησης της διεθνούς εγκληματικότητας.
Η Έδρα UNESCO σχεδιάζει να οργανώσει και να στηρίξει εκδηλώσεις, επιστημονικές δημοσιεύσεις, κείμενα εργασία, πανεπιστημιακές διδασκαλίες, διεθνείς συνεργασίες, συνεργασίες με την τοπική κοινωνία και την κοινωνία των πολιτών, καθώς και καινοτόμα προγράμματα MOOCs (Massive Open Online Courses) στις παραπάνω θεματικές ενότητες.
Την ευθύνη για τη διαχείριση της Έδρας έχει ο Αναπληρωτής Καθηγητής της Νομικής Σχολής, Δρ. Γεώργιος Παυλίδης, ο οποίος είναι και κάτοχος Έδρας Jean Monnet με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Δρ. Γεώργιος Παυλίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Νομική Σχολή
Neapolis University Pafos
Email: g.pavlidis@nup.ac.cy
Τηλέφωνο: +357 2684 3362