Κυκλοφορία ενημερωτικού οδηγού για τη Σύσταση της UNESCO για τη Δεοντολογία της Τεχνητής Νοημοσύνης

16 Ιανουαρίου 2024

Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO παρουσιάζει την έκδοση «Η Σύσταση της UNESCO για τη Δεοντολογία της Τεχνητής Νοημοσύνης: Διαμορφώνοντας το μέλλον των κοινωνιών μας». Πρόκειται για έναν σύντομο οδηγό 20 σελίδων περίπου, ο οποίος παρέχει συνοπτικά τα κυριότερα σημεία της Σύστασης της UNESCO για την Τεχνητή Νοημοσύνη και πληροφορίες σχετικά με την απαραίτητη ρυθμιστική δράση σε πέντε τομείς πολιτικής: υγεία, πολιτισμός, φύλο, έρευνα και εκπαίδευση και περιβάλλον και οικοσυστήματα. Απευθύνεται σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, αλλά και στο ευρύ κοινό.

Η ταχεία άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης έχει δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες παγκοσμίως, από τη διευκόλυνση των διαγνώσεων υγειονομικής περίθαλψης έως τη διευκόλυνση των ανθρώπινων συνδέσεων μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τη βελτίωση της αποδοτικότητας μέσω αυτοματοποιημένων εργασιών. Παρά τα σημαντικά οφέλη που αποφέρει σε πολλούς τομείς, ελλοχεύουν κίνδυνοι σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση στις κοινωνίες μας σχετικά με τα ηθικά ερείσματα για μια ανθρωποκεντρική ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης, όπως ορίζεται στη Σύσταση της UNESCO.

Ο πρωτότυπος οδηγός δημιουργήθηκε από τις Εθνικές Επιτροπές UNESCO Γερμανίας, Ολλανδίας και Σλοβενίας σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Έρευνας για την Τεχνητή Νοημοσύνη (IRCAI), στα αγγλικά και είναι διαθέσιμος εδώ: https://ircai.org/wp-content/uploads/2023/07/Recommendation_brochure_A5_web_doublepage.pdf. Μπορείτε να κατεβάσετε πιο κάτω την ελληνική μετάφραση του οδηγού που κυκλοφόρησε από την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO.
Σχετικά Έγγραφα