Ενημερωτικό Δελτίο της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO

05 Αυγούστου 2015

Κυκλοφόρησε το Ενημερωτικό Δελτίο της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO για τον μήνα Αύγουστο, με ποικίλη ύλη και είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο: http://www.unesco.org.cy/DocumentStream.aspx?ObjectType=Document&ObjectID=4857