Εκλογή της Κύπρου στη Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

29 Ιουλίου 2016

Μέλος της Επιτροπής για τη Σύμβαση της UNESCO για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΑΠΚ) εκλέγηκε η Κύπρος (2016-2021), κατά τη διάρκεια της 6ης Συνόδου των κρατών-μελών της Σύμβασης, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Οργανισμού στο Παρίσι, 30 Μαΐου ως 1η Ιουνίου 2016. Η εν λόγω Διακυβερνητική Επιτροπή αποτελείται από είκοσι τέσσερα κράτη μέλη από όλες τις γεωγραφικές ομάδες.

Η εκλογή της Κύπρου, για δεύτερη φορά (2008-2012), αποκτά εξέχουσα σημασία διεθνώς και η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO, σε συνεργασία με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στο Παρίσι, θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρμογή της Σύμβασης και την τήρηση των προβλεπόμενων από αυτήν διατάξεων, υποστηρίζοντας οικονομικά, μεταξύ άλλων, την υλοποίησή της μέσω συγκεκριμένων μέτρων και πολιτικών.

Η Σύμβαση για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς υιοθετήθηκε το 2003 από τη Γενική Συνέλευση των κρατών-μελών της UNESCO. Έχει υπογραφεί από 161 κράτη και έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες. Στόχος της Σύμβασης είναι η προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, η ανάδειξη σε εθνικό και διεθνές επίπεδο της σημασίας των άυλων πολιτιστικών αγαθών ως αναπόσπαστου στοιχείου της ταυτότητας των λαών, η παροχή διεθνούς βοήθειας και η ενθάρρυνση του αμοιβαίου σεβασμού και της συνεργασίας για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου.

Μετά την επικύρωση της Σύμβασης από την Κυπριακή Δημοκρατία το 2006, η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO έχει αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες για την υλοποίηση της Σύμβασης, ιδιαίτερα σε σχέση με την καταγραφή και τεκμηρίωση, το ρυθμιστικό πλαίσιο και προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων.

H Κύπρος κύρωσε τη Σύμβαση το 2006.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.unesco.org.cy

(Φωτογραφία: Στιγμιότυπο από την εκδήλωση που διοργάνωσαν από κοινού οι Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ανδόρας, της Κύπρου, του Μονακό και της Πορτογαλίας με τίτλο “Le patrimoine culturel immatériel au carrefour des cultures”, στις 3 Δεκεμβρίου 2007, Παρίσι. Με τη συμμετοχή του Πολιτιστικού Εργαστηρίου Αγίων Ομολογητών, η Κύπρος παρουσίασε παράσταση με θέμα τον παραδοσιακό κυπριακό γάμο.  © 2007, Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην UNESCO / Cyril Bailleul)