Ανανέωση Καταλόγου Βιβλιοθήκης Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO

21 Αυγούστου 2018

Σας ανακοινώνουμε ότι ανανεώθηκε ο κατάλογος της βιβλιοθήκης της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO μετά την προσθήκη καινούργιων βιβλίων και περιοδικών. Τα θεματικά αντικείμενα που καλύπτουν οι εκδόσεις που φιλοξενεί η Βιβλιοθήκη σχετίζονται με τις βασικές δράσεις της UNESCO στους τομείς της Εκπαίδευσης, του Πολιτισμού, των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, των Φυσικών Επιστημών, και της Επικοινωνίας και Πληροφόρησης.

Η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή στο κοινό, τις μέρες και ώρες λειτουργίας της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τις λειτουργούς της Επιτροπής (22809809, 22809810). Το υλικό της Βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμο μόνο για επιτόπια χρήση.

Τον κατάλογο βιβλίων και περιοδικών της βιβλιοθήκης μπορείτε να κατεβάσετε πιο κάτω:
Σχετικά Έγγραφα