Εκδηλώσεις

Φεβρουάριος 2015

Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά: Συμμετέχουμε, Καταγράφουμε, Διατηρούμε

25 Φεβρουαρίου 2015
Με στόχο την πληροφόρηση του κοινού σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης για εγγραφή στοιχείων στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO διοργανώνει Ενημερωτική Συνάντηση το Σάββατο 14 Μαρτίου 2015,