Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Εταιρικών Σχολείων UNESCO στη χρήση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας για την Πολιτιστική Κληρονομιά

29 Ιανουαρίου 2018

Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου συνδιοργανώνουν Σεμινάριο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών με θέμα: «Το παρελθόν στο παρόν: Η πολιτιστική κληρονομιά ως απόθεμα γνώσης και πηγή δημιουργικής έμπνευσης σε σχολικές δραστηριότητες». Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 15 Φεβρουαρίου 2018 από τις 8:15 έως τις 13:00, στη Λεβέντειο Πινακοθήκη στη Λευκωσία και σε αυτό καλούνται να συμμετάσχουν μέχρι 3 εκπαιδευτικοί από κάθε Εταιρικό Σχολείο UNESCO Κύπρου.

Το Σεμινάριο πραγματοποιείται με την ευκαιρία του Ευρωπαïκού έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018, στο πλαίσιο της Γενικής Θεματικής του Δικτύου των σχολείων ASPnet UNESCO Κύπρου 2017-2018 «Παγκόσμια Πολιτότητα και Εκπαίδευση για την Πολιτιστική Κληρονομιά».

Το Σεμινάριο στοχεύει στην επιμόρφωση και στην απόκτηση δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης, έτσι ώστε να αναπτύξουν στη συνέχεια συναφείς με το θέμα δράσεις. Πιο συγκεκριμένα εντάσσεται στα πλαίσια της συμμετοχής των σχολικών μονάδων στο Δίκτυο των Εταιρικών Σχολείων UNESCO Κύπρου και αποσκοπεί στην προώθηση των αρχών και ιδεωδών της UNESCO, που αφορούν στην Πολιτιστική Κληρονομιά.

Το περιεχόμενο του Προγράμματος περιλαμβάνει σχετική ομιλία με το θέμα και εργαστήρια, όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα, με στόχο να εξεταστούν καινοτόμοι δράσεις εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και τρόποι σύζευξης  της Πολιτιστικής Κληρονομιάς με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Στους/στις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης.

Οι δηλώσεις συμμετοχής των εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Σεμινάριο θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy) μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου 2018. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στην Ημερίδα θα ανακοινωθούν στις 12 Φεβρουαρίου 2018 στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Για διευκρινήσεις σχετικές με το Σεμινάριο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με τη Λειτουργό της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO κα Θέκλα Παπαντωνίου (τηλ. 22809810, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο tpapantoniou@culture.moec.gov.cy).

 

 
Σχετικά Έγγραφα

Εγκύκλιος για σχολεία
29 Ιανουαρίου 2018
Πρόγραμμα
29 Ιανουαρίου 2018


Φωτογραφικό Αρχείο

2πιμορφωτικο Σεμιναριο 02
2πιμορφωτικο Σεμιναριο 02
Επιμορφωτικο Σεμιναριο 01
Επιμορφωτικο Σεμιναριο 01
Επιμορφωτικο Σεμιναριο 03
Επιμορφωτικο Σεμιναριο 03
Επιμορφωτικο Σεμιναριο 04
Επιμορφωτικο Σεμιναριο 04
Επιμορφωτικο Σεμιναριο 05
Επιμορφωτικο Σεμιναριο 05
Επιμορφωτικο Σεμιναριο 06
Επιμορφωτικο Σεμιναριο 06
Επιμορφωτικο Σεμιναριο 07
Επιμορφωτικο Σεμιναριο 07
Επιμορφωτικο Σεμιναριο 08
Επιμορφωτικο Σεμιναριο 08
Επιμορφωτικο Σεμιναριο 09
Επιμορφωτικο Σεμιναριο 09
Επιμορφωτικο Σεμιναριο 10
Επιμορφωτικο Σεμιναριο 10
Επιμορφωτικο Σεμιναριο 11
Επιμορφωτικο Σεμιναριο 11
Επιμορφωτικο Σεμιναριο 12
Επιμορφωτικο Σεμιναριο 12
Επιμορφωτικο Σεμιναριο 13
Επιμορφωτικο Σεμιναριο 13
Επιμορφωτικο Σεμιναριο 14
Επιμορφωτικο Σεμιναριο 14