40ό Συμπόσιο Εταιρικών Σχολείων UNESCO Κύπρου

10 Μαρτίου 2017

Στις 16-17 Μαρτίου 2017 θα πραγματοποιηθεί το 40ό Συμπόσιο του Δικτύου Εταιρικών Σχολείων UNESCO, στο Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ’ στην Πάφο, με την ευκαιρία της ανακήρυξης της πόλης ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2017. Το θέμα του Συμποσίου είναι:  «Πάφος, 3200 χρόνια Ιστορίας και Πολιτισμού» και εντάσσεται στο πρόγραμμα «Σχολεία εν δράσει» της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Πάφος 2017.

Στη διάρκεια των εργασιών του Συμποσίου, η Διευθύντρια του Καλλιτεχνικού Προγράμματος του Πάφος 2017 θα παρουσιάσει τον θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας και τα Εταιρικά Σχολεία της Κύπρου όπως και τα φιλοξενούμενα σχολεία από την Ελλάδα, θα παρουσιάσουν εργασίες αφιερωμένες στην πλούσια Ιστορία και τον Πολιτισμό της πόλης, Μεταξύ άλλων, οι παρουσιάσεις περιλαμβάνουν μύθους και θρύλους που συνδέονται με την Πάφο, στοιχεία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ευρύτερης επαρχίας Πάφου, χώρους παγκόσμιας κληρονομιάς της Κύπρου στην UNESCO, σταθμούς στην ιστορία της πόλης, τόπους από την ιερή κληρονομιά της Πάφου και ποιητικές αναφορές στην πόλη.

Ο θεσμός του Δικτύου Εταιρικών Σχολείων UNESCO (ASPnet)  δημιουργήθηκε από την UNESCO το 1953, αποσκοπώντας στην ενθάρρυνση της επικοινωνίας και στην ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στις μαθητικές κοινότητες των κρατών μελών του Οργανισμού, ώστε να προωθούνται αποτελεσματικότερα οι στόχοι της UNESCO στους νέους. Στο παγκόσμιο αυτό Δίκτυο συμμετέχουν σήμερα περισσότερα από 10.000 εκπαιδευτικά ιδρύματα σε 181 χώρες.

Στην Κύπρο, το Δίκτυο συστάθηκε τη σχολική χρονιά 1969-70 και δραστηριοποιείται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO. Σήμερα συμμετέχουν σε αυτό 22 δημόσια και ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως πλήρη μέλη, καθώς και 4 σχολεία - παρατηρητές. Τα μέλη του Δικτύου δραστηριοποιούνται με ποικίλους τρόπους, όπως διοργάνωση συνεδρίων και συμμετοχή σε εκδηλώσεις που διοργανώνουν άλλα Εταιρικά Σχολεία στο εξωτερικό. Κύριος στόχος του Δικτύου είναι η προώθηση των ιδανικών της UNESCO στους νέους και στις νέες, ιδιαίτερα στους τομείς που αφορούν στην ανάπτυξη των γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών, το φυσικό περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Μπορείτε να κατεβάσετε πιο κάτω το πρόγραμμα και την αφίσα του Συμποσίου.
Σχετικά Έγγραφα