Εκδηλώσεις

Ιανουάριος 2016

Άτυπη συνάντηση εμπειρογνωμόνων για την τέχνη της ξερολιθιάς ως στοιχείο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς

25 Ιανουαρίου 2016
Στις 22-23 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία μια άτυπη συνάντηση εμπειρογνωμόνων για την τέχνη της ξερολιθιάς ως στοιχείο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Η συνάντηση διοργανώθηκε από την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO, με τη στήριξη του