Νέες Εγγραφές στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

13 Δεκεμβρίου 2022

Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO και το Τμήμα Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού ανακοινώνουν ότι ο Εθνικός Κατάλογος Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς εμπλουτίστηκε με 7 νέες εγγραφές, σύμφωνα με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, η οποία εξέτασε τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν το 2022 από ενδιαφερόμενους φορείς και κοινότητες.

Συγκεκριμένα, οι νέες εγγραφές αφορούν τα ακόλουθα στοιχεία:

Στοιχείο Αιτητές/Αιτητές:
1. Παραδοσιακές χρήσεις των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της ορεινής περιοχής του Τροόδους

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Ινστιτούτο Κύπρου

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους Λτδ (ΑΝΕΤ)

Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ (ΑΝΕΛΕΜ)

 

2. Καλλιέργεια και αγροδιατροφικές παραδόσεις της αμυγδαλιάς

Σύμπλεγμα κοινοτήτων Κούρη-Ξυλούρικου

 

3. Έθιμα δωδεκαημέρου (από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τα Θεοφάνεια)

Λαογραφικός Όμιλος «ΚΤΗΜΑ» Πάφος

 

4. Τέχνη της Μεταξουργίας, υφαντική και μεταξωτά υφαντά

Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Ανδρονίκου Καρπασίας

 

5. Το Δημοτικό Τραγούδι / Ποίημα της Αροδαφνούσας ή Ροδαφνούς ή Αροδαφνούς

Κοινοτικό Συμβούλιο Χούλου, Πολιτιστικός Σύλλογος «o Ρήγας και η Αροδαφνούσα»
6. Καθαρογλωσσιές - Γλωσσοδέτες Κοινοτικό Συμβούλιο Παλαιομετόχου, Πολιτιστική Επιτροπή Κοινότητας Παλαιομετόχου
7. Παραδοσιακά αρτοσκευάσματα

Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής,

Δήμος Ακανθούς,

Δήμος Αθηένου,

Δήμος Λευκονοίκου,

Δήμος Κυθρέας,

Κοινότητα Παλαιομετόχου,

Όμιλος Κοιλανιωτών

Κοινότητα Πισσουρίου,

Κοινότητα Δοράς,

Μουσείο Μύλοι Χατζηγιώρκη,

Θεοφανώ Κυπρή, Πρώην Ανώτερη Ερευνήτρια Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών (Εμπειρογνώμονας για τα κυπριακά ζυμώματα)

Η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, όπως ορίζεται στην αντίστοιχη Σύμβαση της UNESCO (2003), είναι οι πρακτικές, αναπαραστάσεις, εκφράσεις, γνώσεις και τεχνικές, τις οποίες οι κοινότητες και ομάδες ατόμων αναγνωρίζουν ως μέρος της πολιτιστικής τους κληρονομιάς και τις μεταβιβάζουν από γενιά σε γενιά.

Σκοπός της δημιουργίας του Εθνικού Καταλόγου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι η καταγραφή και διατήρηση των παραδοσιακών πολιτιστικών εκφράσεων που αποτελούν μέχρι σήμερα κομμάτι της ζωής των κατοίκων της Κύπρου, μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία στην οποία εμπλέκονται κρατικές υπηρεσίες, τοπική αυτοδιοίκηση, πολιτιστικοί οργανισμοί και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς.