Ιδρυτική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Επιτροπών UNESCO, 4-5 Φεβρουαρίου 2015, Βόννη, Γερμανία

05 Φεβρουαρίου 2015

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 34 Εθνικές Επιτροπές UNESCO ευρωπαικών χωρών, πραγματοποιήθηκε 4-5 Φεβρουαρίου 2015, στη Βόννη της Γερμανίας, η ιδρυτική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Επιτροπών UNESCO. 

Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου Εθνικών Επιτροπών στοχεύει κυρίως στην ενίσχυση του ρόλου της UNESCO σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στην ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και τεχνογνωσίας μεταξύ των Εθνικών Επιτροπών, στην παρουσίαση καινοτόμων προσεγγίσεων και βέλτιστων πρακτικών και στη συνεργασία των Εθνικών Επιτροπών και σχετικών εταίρων για την από κοινού ανάληψη δραστηριοτήτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της επιστήμης, του πολιτισμού, της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της επικοινωνίας.

Η ίδρυση του Δικτύου συνέπεσε με τον φετινό εορτασμό της 70ής επετείου της UNESCO (1945-2015). Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση από λειτουργό της Επιτροπής.