Άτυπη συνάντηση εμπειρογνωμόνων για την τέχνη της ξερολιθιάς ως στοιχείο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς

25 Ιανουαρίου 2016

Στις 22-23 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία μια άτυπη συνάντηση εμπειρογνωμόνων για την τέχνη της ξερολιθιάς ως στοιχείο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Η συνάντηση διοργανώθηκε από την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO, με τη στήριξη του Περιφερειακού Κέντρου της Σόφιας για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά στη νοτιοανατολική Ευρώπη, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 70 χρόνων από την ίδρυση της UNESCO.

Η τέχνη της ξερολιθιάς αναφέρεται στην κατασκευή κτισμάτων με λίθους χωρίς κανένα συνδετικό κονίαμα. Μεταξύ άλλων, συνδέεται με έθιμα και παραδοσιακές πρακτικές που αφορούν την οργάνωση του αγροτικού χώρου. Ως τεχνική συνέβαλε στη διαμόρφωση ποικίλων τοπίων και χώρων κατοίκησης ή στέγασης γεωργοκτηνοτρφικών δραστηριοτήτων (π.χ.  αναβαθμίδες για καλλιέργειες, οριοθέτηση εκτάσεων γης, εποχιακά καταλύματα, διαχείριση υδάτινων πόρων με βιώσιμο τρόπο κ.ά.). Οι ξερολιθιές συμβάλλουν, επίσης, στην πρόληψη κατολισθήσεων, πλημμυρών και χιονοστιβάδων, στην καταπολέμηση της απερήμωσης και στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Σήμερα η συγκεκριμένη τέχνη αξιοποιείται από σύγχρονους δημιουργούς οι οποίοι αναγνωρίζουν την αξία της.

Η συνάντηση αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για την κατανόηση των προκλήσεων και των ευκαιριών που συνδέονται με τη διατήρηση και προώθηση της τέχνης της ξερολιθιάς ως στοιχείο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στα ενδιαφερόμενα κράτη.
Φωτογραφικό Αρχείο

Drystone meeting
Drystone meeting
Drystone meeting
Drystone meeting
Drystone meeting
Drystone meeting
Drystone meeting
Drystone meeting
Drystone meeting
Drystone meeting
Drystone meeting
Drystone meeting
Drystone meeting
Drystone meeting
Drystone meeting
Drystone meeting